Autori har revolutioneret vedligeholdelsen af hele det finske vejnet, Street View-billede for Street View-billede

Dårlig vejbelægning, forældet skiltning og manglende gadebelysning er et problem for trafikanter og kommuner overalt i verden, men hos Autori, en finsk softwarevirksomhed, der udvikler løsninger til vedligeholdelse af infrastrukturen, har man fundet en effektiv metode til indsamling og analyse af data via Street View i Google Maps.

40.000 km

fotograferet

8 millioner

offentliggjorte billeder

50 millioner

visninger

vejdata

20

billedtagningsprojekter

Strømlining af vedligeholdelsen af det finske vejnet

Autori, som blev grundlagt i 1988, leverer SaaS-løsninger (software som en tjeneste) til Finlands vejvæsen samt kontrahenter og tredjepartskonsulenter med henblik på styring og koordinering af vedligeholdelsesarbejde og udarbejdelse af handlingsplaner. Det tager lang tid og koster en formue at holde øje med vejenes beskaffenhed i hele Finland, men i modsætning til andre virksomheder, der udelukkende fokuserede på omkostningerne, valgte man hos Autori at se det som en enestående mulighed. Ved at bruge deres egen SaaS-løsning og deres egne Street View-billeder er det lykkedes dem at udvikle et værktøj, der gør administrationen af data vedrørende vedligeholdelse af det finske vejnet mere effektiv og forenkler hele beslutningstagningsprocessen.

En løsning med fokus på hastighed og effektiv datadeling

Hos det finske vejvæsen har man i årevis været vant til at tage ud og kontrollere hver eneste vejstrækning fysisk for at finde ud af, hvad der helt konkret er behov for hvert sted. Det betyder, at man er nødt til at køre tusindvis af kilometer og stoppe utallige gange for at tage noter, og det er ikke bare skidt for miljøet, men også bekosteligt og meget tids- og ressourcekrævende. Behovet for en digitaliseret og mere miljøvenlig løsning tvang Autori til at tænke ud af boksen, og det fik dem med det samme til at overveje at bruge Street View som visualiseringsløsning på gadeniveau.

 

Hvis man skal kunne holde sig ajour med behovet for vedligeholdelse af vejnettet, er det ofte nødvendigt at dele en enorm mængde data med mange forskellige aktører. I Street View har vi adgang til alle de værktøjer, vi skal bruge for let at kunne dele information med andre brugere, og der er hverken behov for loginoplysninger eller softwareinstallation – det er tilgængeligt for alle, der har en smartphone. Det er ikke første gang, Street View er blevet brugt i denne sammenhæng, men den helt store udfordring har været opdateringen af data. Det problem har vi løst ved at integrere Street View og vores software til vedligeholdelse af vejnettet.

-

Ari Immonen, leder af Autoris Digitalization Consulting-division

 

Google Street View – Autori kortlægger Finlands veje

En kombineret online- og offlineløsning til gavn for trafiksikkerheden

I starten af 2017 begyndte man hos Autori at tage 360°-billeder af statsvejene i Finland og uploade og offentliggøre dem via virksomhedens Google-konto. Siden da har man kortlagt en strækning på 40.000 km statsveje og uploadet otte millioner billeder, så det nu er muligt at se behovet for vedligeholdelse af vejnettet online. Ved at integrere Street View og virksomhedens egne SaaS-løsninger har man med andre ord givet vejvæsenet nem fjernadgang til opdaterede data om vejnettet.

Takket være de billeder, som Autori har offentliggjort via Street View, kan rapporter om manglende vejskilte, manglende afmærkninger og huller i vejen uploades og tagges, så de relevante parter kan gennemgå dem fra deres kontor via Autoris kontrolpanel. Autoris løsning kan tilpasses, så kontrahenterne har mulighed for at spore og planlægge relevant vejarbejde ét og samme sted, og når arbejdet er udført, tager vejarbejderne nye 360°-billeder af området og uploader dem, så vejdataene altid er opdaterede. Det har reduceret behovet for fysisk inspektion af vejnettet, hvilket betyder, at man mindsker udledningen af drivhusgasser og sparer både tid og penge.

En revolutionerende trafiksikkerhedsløsning

Street View har gjort Autori i stand til at forbedre informationdelingen for det finske vejvæsen og give dem et bedre overblik over vejnettets aktuelle beskaffenhed, og det har været med til at reducere omkostningerne og øge effektiviteten. Hos Autori har man for længst indset, hvor nyttig denne løsning kan være overalt i verden, og de er nu i gang med at udvikle en standardiseret model til indsamling og deling af vejdata. De har også hjulpet befolkningen med at reducere deres CO2-aftryk ved at fotografere en strækning på 1.000 km cykelstier og fortove. Folk har nu adgang til opdaterede data og kan rejse korte afstande på mere brændstofbesparende vis. Denne sommer går turen videre rundt i Finland, hvor det er planen at fotografere endnu 15.000 km offentlige veje, så de, når de er færdige, har fotograferet og offentliggjort næste halvdelen af alle offentlige veje i Finland via Street View.

Autoris succes er blot ét eksempel på de mange forskellige måder, hvorpå Street View kan hjælpe virksomheder med at løse komplekse problemer. Det er meget mere end blot et fotokortlægningsværktøj, og det kan også være til stor gavn for din virksomhed. Er du klar til at skrive din egen Street View-succeshistorie?

Del dine egne Street View-billeder