Chief Almir and the Surui tribe of the Amazon

Siden vi, Paiter-folket, begyndte at have "officiel" kontakt med hvide mennesker i 1968, har forholdet til ikke-indianere ført til store forandringer for vores samfund. Disse forandringer har dog ikke bragt vores krigerånd i knæ, men har motiveret os til at kæmpe for anerkendelsen og integrationen af vores territorium.

Driftsomfang

Small

Sektor

Miljø og dyr

Mål

Pengeindsamling

Skab opmærksomhed

Visualiser data på et kort

Produkt

Fotokreditering

Høvding Almir og Surui-stammen fra Amazonas

Website

https://www.paiter.org

I vores nyere historie har vores områder været ekstremt truet af vold, Polonoroeste-programmet, korruption og forsømmelse fra statslige myndigheder samt uautoriseret indtrængen af forskellige grupper, f.eks. tømmer- og mineindustrien.

Vi, Paiter-folket og regnskovens folkeslag, er fast besluttede på at bevare vores kultur og det levende miljø, der omgiver os.

Udfordringen

Surui-folket fra den brasilianske regnskov kom i 1969 for første gang i kontakt med folk udefra, der introducerede dem til den moderne verden og de problemer, der følger med. Senere spredte denne kontakt sig til Surui-folkets område, da det blev truet af skovrydning fra ulovlig skovhugst.

Historie

Da høvding Almir for første gang oplevede Google Earth på en internetcafé, forstod den indfødte høvding straks, at programmet kunne hjælpe med at bevare Surui-folkets kulturarv og traditioner. Han gav Google lov til at undervise sit samfund i, hvordan de dokumenterer historierne fra de ældre stammemedlemmer. Surui-stammens medlemmer lærte at optage YouTube-videoer, geotagge indhold og uploade det til et "kulturelt kort" i Google Earth, så de kan dele deres unikke historie og levevis med mennesker fra hele verden.

Skovrydningen af den brasilianske regnskov er dog ikke den eneste ødelæggende effekt, der mærkes af de indfødte og på den lokale økonomi. Den ødelægger også biodiversiteten og bidrager til udledningen af drivhusgasser. Derfor mener høvding Almir, at problemstillingen om ulovlig skovhugst på Surui-stammens territorium vedrører hele verdens befolkning, og han bruger Google Earth til at sprede budskabet.

I 2009 besøgte Google igen Surui-folket og lærte dem at bruge mobiltelefoner og Open Data Kit til at registrere og dokumentere forekomster af ulovlig skovhugst. Stammemedlemmerne kan filme og tage fotos med GPS og straks uploade indholdet til Googles kortlægningsværktøjer, så aktuelle gerningsmænd, der er skyldige i ulovlig skovrydning, bogstaveligt talt ikke kan gemme sig, da alle kan se med deres egne øjne, hvilken effekt denne skovhugst har.

"Siden Surui-folket og andre indfødte befolkninger fik undervisningsmidler af Google, er vores område blevet mere synligt. Al denne information er med til at kaste lys over invasionen af vores område og give vores folk ansvaret for deres egen fremtid."

Høvding Almir, San Francisco Chronicle

Effekt

Nu bruger Surui-folket Open Data Kit til at overvåge deres skoves CO2-lager, der kan handles på markedet for CO2-kvoter, hvilket giver dem ressourcerne til at opbygge en bæredygtig fremtid for deres territorium.

Se, hvordan andre organisationer bruger Google til nonprofitorganisationer til at gøre en forskel.