Hos Google har vi en målsætning om at hjælpe dig med at opdage og opleve verden omkring dig. Billederne på vores platforme har til formål at forbedre din oplevelse, både når du søger efter forhåndsindtryk af steder eller vil udforske steder nærmere – uanset om de ligger i nærheden eller et helt andet sted på kloden. Vi gør en stor indsats for at sikre, at billederne er nyttige og giver en præcis afspejling af den verden, som brugerne udforsker.

Street View-billeder kan enten være fra Google eller eksterne parter. Det krediteringsnavn eller -ikon, der vises sammen med billedet, viser, hvor billedet kommer fra. Billeder, der er taget af en ekstern part og offentliggjort i Google Maps, ejes af den pågældende bidragyder (eller den, som ejerskabet eventuelt er blevet overdraget til).

På denne side beskrives politikken vedrørende Street View-billeder fra Google. Hvad angår Street View-billeder, der er uploadet af brugerne, kan du se vores politik vedrørende indhold fra Maps-brugere.

Street View-billeder fra Google
Billedpolitik

Vi har udarbejdet denne politik vedrørende Street View-billeder fra Google for at sikre, at alle, der ser Street View-billeder, får en positiv og nyttig oplevelse. I politikken forklares det, hvordan vi håndterer upassende indhold, og hvilke kriterier vi benytter i forbindelse med offentliggørelse af Street View-billeder i Google Maps. Vores politikker opdateres fra tid til anden, så du bedes tjekke dem med jævne mellemrum.

Street View-billeder er ikke realtidsbilleder

Street View-billeder viser kun det, vores kameraer kunne optage på den dag, hvor de kom forbi lokationen. Derefter tager det flere måneder at behandle billederne. Det betyder, at det indhold, du ser, kan være alt fra et par måneder til flere år gammelt. For nogle af de lokationer, hvor vi har indsamlet billeder i mange år, kan du muligvis også se, hvordan billederne har ændret sig, i funktionen Time Machine.

Sløring

Hos Google har vi taget en række forholdsregler med henblik på at skjule identiteten af personer på Street View-billeder, der offentliggøres i Google Maps.

Vi har udviklet banebrydende teknologi til sløring af identificerbare ansigter og nummerplader på billeder fra Google i Street View. Hvis du konstaterer, at dit ansigt eller din nummerplade ikke er sløret tilstrækkeligt, eller hvis du vil have os til at sløre hele dit hus, din bil eller din krop, kan du indsende en anmodning ved hjælp af værktøjet "Rapportér et problem".

Upassende indhold

Du kan rapportere upassende indhold via linket "Rapportér et problem". Nedenstående kategorier betragtes som upassende indhold, medmindre indholdet har kunstnerisk, undervisningsmæssig eller dokumentarisk værdi.

Overtrædelser af immaterialret

Overtrædelser af immaterialret

Vi tillader ikke billeder eller andet indhold, der krænker andres juridiske rettigheder, herunder ophavsret. Du kan få flere oplysninger eller indsende en DMCA-anmodning ved at læse vores procedurer vedrørende ophavsret.

Ikonet Eksplicit seksuelt indhold

Eksplicit seksuelt indhold

Vi tillader ikke eksplicit seksuelt indhold.

Ikonet Ulovligt, farligt eller voldeligt indhold

Ulovligt, farligt eller voldeligt indhold

Vi tillader ikke indhold, der er ulovligt, promoverer farlige eller kriminelle handlinger eller viser udpenslet eller umotiveret vold.

Ikonet Chikane og trusler

Chikane og trusler

Vi tillader ikke, at Street View-indhold benyttes til at chikanere, mobbe eller angribe enkeltpersoner.

Diskriminerende ytringer

Diskriminerende ytringer

Vi tillader ikke indhold, som promoverer eller tolererer vold mod enkeltpersoner eller grupper på baggrund af race eller etnisk herkomst, religion, handicap, køn, alder, nationalitet, veteranstatus, seksuel orientering eller kønsidentitet.

Ikonet Terrorrelateret indhold

Terrorrelateret indhold

Vi tillader ikke, at terrororganisationer benytter denne tjeneste til noget formål, heller ikke rekruttering. Vi fjerner også indhold, der er relateret til terror, f.eks. indhold, der promoverer terrorhandlinger, ansporer til vold eller hylder terrorangreb.

Ikonet Fare for børn

Fare for børn

Hos Google har vi en nultolerancepolitik over for indhold, der viser udnyttelse eller misbrug af børn. Dette indbefatter alle billeder af seksuelt misbrug og alt indhold, der viser børn på en seksuel måde. Hvis du finder indhold, som efter din mening viser denne form for udnyttelse af børn, må du ikke videredele eller kommentere det, heller ikke for at gøre Google opmærksom på det. Kontakt "National Center for Missing and Exploited Children" (NCMEC) direkte, hvis du finder indhold, der udnytter børn, andre steder på internettet.

Ikonet Personhenførbare oplysninger

Personhenførbare oplysninger

Vi tillader ikke indhold, der viser personhenførbare oplysninger, f.eks. kreditkortoplysninger, sygejournaler eller offentligt udstedte identifikationspapirer, uanset om det er dine egne eller andres.