Yderligere servicevilkår for Google Maps/Google Earth

Senest ændret: Juli 2022

For at kunne bruge Google Maps/Google Earth skal du acceptere (1) Googles servicevilkår og (2) disse yderligere servicevilkår for Google Maps/Google Earth ("Yderligere servicevilkår for Maps/Earth"). De juridiske meddelelser for Google Maps/Google Earth og Google Maps/Google Earth API'er

er integreret ved henvisning i de Yderligere servicevilkår for Maps/Earth.

Begge dokumenter skal læses omhyggeligt. Disse dokumenter betegnes under ét som "Vilkårene". Heri fastlægges det, hvad du kan forvente af os, når du bruger vores tjenester, og hvad vi forventer af dig.

Hvis du bruger virksomhedsfunktionerne i Google Maps til at administrere din virksomhedsprofil, så gælder vilkårene for Google Virksomhedsprofil på https://support.google.com/business/answer/9292476 for denne brug.

Selvom den ikke er en del af disse vilkår, opfordrer vi dig til at læse vores privatlivspolitik, da du herved kan få flere oplysninger om, hvordan du kan opdatere, administrere, eksportere og slette dine oplysninger.

 1. Licens. Så længe du overholder disse vilkår, giver Googles servicevilkår dig licens til at bruge Google Maps/Google Earth, herunder funktioner, som giver dig mulighed for:

  1. At se og annotere kort

  2. At oprette KML-filer og kortlag og

  3. At vise video- og trykt indhold offentligt med korrekt kreditering online.

  Du kan læse mere om de specifikke ting, du har tilladelse til at gøre med Google Maps/Google Earth, på tilladelsessiden Brug af Google Maps, Google Earth og Street View.

 2. Forbudt adfærd. Du skal overholde betingelser i sektion 2 for at have tilladelse til at bruge Google Maps/Google Earth. Når du bruger Google Maps/Google Earth, må du ikke (eller give dine repræsentanter tilladelse til at):

  1. Videredistribuere eller sælge nogen del af Google Maps/Google Earth eller oprette et nyt produkt eller en ny tjeneste, der er baseret på Google Maps/Google Earth (medmindre du bruger Google Maps/Google Earth API'er i overensstemmelse med de gældende servicevilkår for disse)

  2. Kopiere indholdet (medmindre du har tilladelse til at gøre dette i henhold til tilladelsessiden Brug af Google Maps, Google Earth og Street View eller gældende intellektuel ejendomsret, herunder "rimelig brug")

  3. Massedownloade eller oprette massefeeds med indholdet (eller tillade andre at gøre dette)

  4. Bruge Google Maps/Google Earth til at oprette eller supplere andre kortlægningsrelaterede datasæt (herunder et kortlægnings- eller navigationsdatasæt, en database med butiksplaceringer, en mailingliste eller en telemarketingliste) med henblik på brug i en tjeneste, der fungerer som en erstatning for eller minder meget om Google Maps/Google Earth, eller

  5. Bruge nogen del af Google Maps/Google Earth sammen med andre folks produkter eller tjenester til eller i forbindelse med realtidsnavigation eller teknologi i selvkørende køretøjer, medmindre det sker via en konkret Google-leveret funktion såsom Android Auto.

 3. Faktiske forhold og accept af risiko. Når du bruger kortdata, trafikoplysninger, rutevejledning og andet indhold i Google Maps/Google Earth, konstaterer du muligvis, at de faktiske forhold adskiller sig fra kortresultaterne og indholdet. Du skal derfor altid bruge din sunde fornuft og acceptere, at du benytter Google Maps/Google Earth på eget ansvar. Du er altid ansvarlig for din egen adfærd og konsekvenserne heraf.

 4. Dit indhold i Google Maps/Google Earth. Indhold, du uploader, indsender, gemmer, sender eller modtager via Google Maps/Google Earth, er underlagt Googles servicevilkår, herunder den licens, der er angivet i sektionen Tilladelse til at bruge dit indhold”. Hvis du er bosiddende i Frankrig, gælder Yderligere servicevilkår for Google Søgning for indhold, der gøres offentligt tilgængeligt på Google Søgning. Indhold, der kun forbliver på din enhed (f.eks. en lokalt gemt KML-fil), uploades eller indsendes ikke til Google og er derfor ikke underlagt denne licens.

 5. Offentlige instansers brug. Hvis du bruger Google Maps/Google Earth på vegne af en offentlig instans, er du underlagt følgende vilkår:

  1. Lovvalg.

   1. Sektionen vedrørende lovvalg og værneting i Googles servicevilkår gælder ikke for offentlige instanser på by- eller delstatsniveau i USA og EU.

   2. Hvad angår offentlige instanser i USA, erstattes sektionen vedrørende lovvalg og værneting i Googles servicevilkår af følgende tekst:

    “Disse vilkår er underlagt og skal fortolkes i henhold til USA's love uden hensyntagen til eventuel lovkonflikt. I det omfang føderal lov tillader det, gælder følgende: (A) Aftalen er underlagt lovene i staten Californien (med undtagelse af Californiens bestemmelser vedrørende lovkonflikt), såfremt føderal lov ikke er gældende, og (B) alle tvister, der måtte opstå som følge af eller med relation til nærværende vilkår eller Google Maps/Google Earth, skal udelukkende afgøres ved de føderale domstole i Santa Clara County, Californien, og parterne giver deres samtykke til disse domstoles kompetence over deres person.”

  2. USA's regerings begrænsede rettigheder. Al adgang til eller brug af Google Maps/Google Earth fra USA's regerings side eller på vegne af USA's regering er underlagt sektionen "USA's regerings begrænsede rettigheder" under Juridiske meddelelser vedrørende Google Maps/Google Earth.