Selvregulerende rammer

Sidst ændret: 2. okt. 2017

Som beskrevet i vores Privacy Shield-certificering, overholder vi EU-US og Swiss-US Privacy Shield Frameworks som fremsat af det amerikanske handelsministerium (US Department of Commerce) i forhold til indsamling, brug og opbevaring af personlige oplysninger fra henholdsvis EU-medlemslande og Schweiz. Google, herunder Google LLC og alle amerikanske datterselskaber, som Google ejer fuldt ud, har forpligtet sig til at overholde Privacy Shield-principperne. Google har fortsat ansvaret for alle dine personlige oplysninger, der deles i henhold til Onward Transfer-princippet med tredjeparter til ekstern behandling på vores vegne, som beskrevet i afsnittet "Oplysninger, som vi videregiver". Du kan få flere oplysninger om Privacy Shield-programmet og se Googles certificering på websitet for Privacy Shield.

Hvis du har en forespørgsel vedrørende vores strategier til beskyttelse af personlige oplysninger i henhold til vores Privacy Shield-certificering, opfordrer vi dig til at kontakte os. Google er underlagt den amerikanske handelskommissions (FTC, US Federal Trade Commission) undersøgelse og håndhævelse. Du kan også sende en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed, så vi kan samarbejde med dem om at løse dit problem. I visse tilfælde fremsætter Privacy Shield-principperne retten til at påberåbe sig bindende voldgift for at løse klager, der ikke er løst på anden måde, som beskrevet i Bilag I til Privacy Shield-principperne.

Google overholder også branchestandarderne for gennemsigtighed og valgmuligheder i forbindelse med onlineannoncer.