Retningslinjer for salg og branding

Street View-retningslinjerne for salg og branding gælder specifikt for professionelle fotografer og bureauer. Disse retningslinjer er beregnet som en hjælp, så du kan skille dig ud som en solid bidragyder, få adgang til udstyr, der kan hjælpe dig med at bringe VR til Street View, og give dine kunder mulighed for at promovere deres Street View-status med stolthed. Du kan anvende følgende aktiver til forbedre dine salgsmuligheder.

"Træd indenfor"-mærker

"Træd indenfor"-mærker

 • Promover virksomheder, der for nylig er blevet fotograferet, og som er tilføjet i Street View
 • Udskriv mærket ved hjælp af en udskriftstjeneste efter eget valg
Fil med Trusted-badge

Fil med Trusted-badge

 • Kvalificerede Street View-bidragydere kan benytte Trusted-badget og det køretøjsspecifikke badge i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer for salg og branding
 • De, der ikke er – eller ikke længere er – kvalificerede, kan ikke benytte disse badges
Google Cardboard

Google Cardboard

 • Brug Street View i virtual reality
 • Velegnet til demonstrationer eller som kundegave
 • Ved køb af over 100 enheder kan du få tilpasset grafik og lav pris pr. enhed (7,59 USD)
 • Besøg Maxbox VR for at se rabatten for certificerede fotografer, der gerne vil tilbyde tilpassede Cardboard-briller til VR.

Standarder for branding

Selvom du ikke er medlem af Trusted-programmet, kan nogle af nedenstående retningslinjer være relevante for dig. Hvis du er interesseret i at deltage i Trusted-programmet, kan du læseSkil dig ud som cert. fotograf for at få flere oplysninger om, hvilke krav der stilles.

Det er kun fotografer og virksomheder, som har opnået Trusted-status, der må bruge brandet Google Maps Street View og Trusted-badget som marketingaktiver. Hvis du har opnået Trusted-status, er du velkommen til at gøre opmærksom på det ved hjælp af disse aktiver. Certificerede fotografer må bruge Trusted-badget, ordmærket og brandingelementerne, heriblandt Google Maps, Street View og alle andre relaterede logoer. Nedenfor kan du se nogle eksempler på, hvad du gerne må bruge dem til, og hvad du ikke må bruge dem til. Hvis du mener, at en person overtræder Googles tilladte brug af vores brandaktiver, kan du rapportere denne upassende brug.

Ting, som du kan gøre

Ting, som du kan gøre

 • Brug kun Trusted-badget og brandingelementerne, hvis du er certificeret medlem af programmet
 • Tilbyd 360°-billeder i professionel kvalitet som en af din virksomheds tjenester
 • Vis kun Trusted-badget op mod en hvid baggrund med tilstrækkelig margin, uanset hvor du viser det
 • Du må kun bruge Trusted-badget sammen med dit navn eller din virksomheds navn og logo
 • Brug Trusted-badget og brandingelementerne på websites, i præsentationer, på virksomhedsbeklædning og i trykt salgsmateriale
 • Sørg for, at badget og brandingelementerne ikke er de mest fremtrædende elementer på siden/beklædningen
 • Hvis du viser reklamer på taget af et køretøj, må du kun bruge dit eget brand og logo
Ting, som du ikke må gøre

Ting, som du ikke må gøre

 • Du må ikke skjule eller give en misvisende opfattelse af din tilknytning til Trusted-programmet, når du interagerer med virksomheder på nettet.
 • Du må ikke knytte tjenester, der tilbydes mod betaling, sammen med dit medlemskab af Local Guides (f.eks. ved at markedsføre dig selv som Street View-leverandør med Trusted-status). Følg dette opslag på Local Guides Connect for at få tips til, hvordan du kan blive ved med at tilbyde fototjenester mod betaling, selvom du deltager i Local Guides.
 • Du må ikke foretage ændringer af Trusted-badget eller de logoer og ordmærker, der er knyttet til Google Maps og Street View, f.eks. ved at tilføje grafik eller strække billeder eller oversætte tekst på dem.
 • Du må ikke bruge badget på en vildledende eller krænkende måde. Det kunne f.eks. være at bruge badget til at give indtryk af, at Google anbefaler et produkt eller en tjeneste.
 • Du må ikke bruge Google, Google Maps, Street View, Trusted-badget eller noget andet Google-varemærke – eller et, der ligner – i et domænenavn
 • Du må ikke vise Street View-ikonet eller køretøjsspecifikke Trusted-brandingelementer i følgende tilfælde:
  • Hvis du ikke er medlem af Trusted-programmet.
  • Hvis det er større end 12 x 5 tommer eller 30 x 12 cm på et køretøj.
  • Hvis det er det mest fremtrædende eller eneste brandingelement på et køretøj.
  • Eksempel:
Standarder for branding

Branding øverst/nederst på 360°-billeder

 • Brug din virksomheds logo/navn (i korrekt størrelsesforhold) øverst/nederst på billeder. Eventuelle formatspecifikke kriterier kan ses i de politikrelaterede retningslinjer.
 • Hvis du bruger branding nederst på dine billeder eller på dit køretøjs tag, skal du overholde følgende krav:
  • Du skal have tilladelse til at bruge den aktuelle branding.
  • Du må kun vise indhold, der er relevant (f.eks. promovering af turisme i lokalområdet) eller på anden vis begrænset til tilskrivning.
 • Hvis der er tale om sponsorat/tilskrivning, skal den viste branding overholde følgende krav:
  • Den må ikke vises sammen med et Google-brandaktiv.
  • Den må ikke vises sammen med salgsfremmende grafik eller sprogbrug (medmindre det er relevant i forhold til det sted, hvor den vises).
  • Den skal indeholde teksten "sponsored by" eller den tilsvarende tekst på det relevante sprog (dvs. "sponseret af" på dansk).
 • Du må ikke bruge Trusted-badget eller nogen anden form for Google-branding øverst/nederst på dine 360°-billeder (heller ikke i eventuel tagreklamegrafik, hvis den er synlig på billederne).

Ud over disse retningslinjer skal du sørge for at følge Googles regler for korrekt brug, Vilkår og betingelser for branding, Retningslinjer for brug af geografiske data og alle øvrige retningslinjer for brug af Google-varemærker.

Bemærk! Hvis du ikke følger disse retningslinjer, kan du miste din certificering og retten til at bruge Trusted-badget og andre brandingelementer.

Gennemsigtighed og ansvarlighed

Når du sælger fotografiske ydelser, er det vigtigt, at du også står for og leverer den samme gennemsigtighed, og at du forstår dine pligter og rettigheder i forhold til andre personer, brands og den lokale lovgivning.

Afgivelse af korrekte oplysninger

Afgivelse af korrekte oplysninger

Som fotograf eller bureau må du ikke præsentere dig selv på en måde, der giver indtryk af, at du er ansat af Google. Præsenter dig selv i overensstemmelse med sandheden som en helt uafhængig virksomhed. Vær desuden tydelig i din kommunikation med kunderne angående Googles rolle, som er begrænset til at være en udgivelsestjeneste.
Individuelt ansvar

Individuelt ansvar

Selvom offentliggjorte billeder typisk vises i Google Maps efter nogle få sekunder, kan disse billeder efterfølgende blive afvist, hvis de ikke overholder politikken for billeder i Google Maps eller servicevilkårene for Google Maps.
 • Hvis bestilte billeder skulle blive afvist af Google Maps, er det fotografen/bureauet og virksomhedsejeren, der har ansvaret for at løse problemet
 • Vi anbefaler, at fotografer straks retter eller erstatter billeder, der overtræder vores politikker, og sikrer, at de bliver godkendt til Google Maps. Hvis problemet ikke kan løses, bør de refundere kundens udgifter
Ejerskab af billeder

Ejerskab af billeder

Når fotografer/bureauer og virksomhedsejere beslutter at indgå en forretningsaftale, anbefaler vi, at begge parter underskriver en skriftlig aftale, der indeholder oplysninger om vilkår, garanti og fremtidige ejerskabsrettigheder.
 • Sørg for at aftale, hvem der ejer billederne, når optagelsen er udført. Hvis fotografen/bureauet beholder ejerskabet, skal I sikre jer, at virksomhedsejeren er klar over, hvordan virksomheden må bruge billederne, så de undgår at krænke fotografens/bureauets ophavsret. Hvis ejerskabet skal overgå til virksomhedsejeren, skal I sikre jer, at vedkommende er indforstået med, at billederne overføres, og forstår, hvilke rettigheder fotografen/bureauet beholder.
 • Det samme billede må ikke offentliggøres to gange på to forskellige konti (f.eks. fotografens og virksomhedsejerens konto).
Overholdelse af lokal lovgivning

Overholdelse af lokal lovgivning

Sørg for at overholde alle lokale love, når du betjener dine kunder. Giv ikke indtryk af, at du besidder andre kvalifikationer eller kan levere en anden slutkvalitet, end hvad der rent faktisk er tilfældet. Sørg desuden for, at du har de forsikringer, der kræves, for at kunne udføre det arbejde, som du er blevet hyret til at udføre.
Billeders synlighed

Billeders synlighed

Google rangerer billeder på Google Maps uden hensyntagen til eventuelle kontraktmæssige eller kommercielle aftaler mellem tredjeparter, herunder aftaler mellem virksomhedsejere og fotografer. Selvom en virksomhedsejer har betalt en professionel fotograf for en optagelse, medfører det ikke nogen garanti for, hvordan billederne rangeres eller vises i Google Maps.
Ingen interessekonflikter

Ingen interessekonflikter

Nogle Google-programmer – som f.eks. Local Guides – kræver, at du deltager på ikke-professionel basis (dvs. at du f.eks. ikke modtager betaling for det indhold, du bidrager med). Hvis du tilbyder tjenester mod betaling (hvis du f.eks. markedsfører dig selv som leverandør med Trusted-status i Street View), er det vigtigt, at du ikke knytter disse professionelle tjenester sammen med andre ikke-professionelle tjenester, der forudsætter upartiskhed (f.eks. din mulighed for at indsende en bedømmelse eller en anmeldelse som Local Guide).