Politikker vedrørende billedaccept og privatliv

Billeder i Google Maps og Street View

Google ønsker at hjælpe dig med at opdage verden omkring dig. Billederne på vores platforme har til formål at forbedre din oplevelse, både når du søger efter forhåndsindtryk af steder eller vil udforske steder nærmere – uanset om de ligger i nærheden eller et helt andet sted på kloden. Vi gør en stor indsats for at sikre, at billederne er anvendelige, og at de afspejler den verden, som vores brugere udforsker.

Vi har udviklet disse politikker vedrørende accept af billeder i Google Maps og privatliv for at sikre, at alle, der ser billeder i Google Maps, får en positiv og nyttig oplevelse. Politikkerne forklarer vigtige forskelle mellem, hvordan vi håndterer billeder, der er taget med forskellige metoder og af forskellige bidragydere, samt hvordan vi behandler upassende indhold og de nødvendige kriterier for offentliggørelse af billeder i Google Maps. Vi opdaterer fra tid til anden politikkerne, så det kan være en god idé at tage et kig på dem jævnligt.

Brug af vores tjenester

Billedkilder

De billeder, der vises på Google Maps, stammer fra en af to kilder: Google eller eksterne bidragydere.

Vis mereVis mindre
 • Du kan se, om et billede er taget af Google eller af en ekstern bidragyder, på det krediteringsnavn eller -ikon, der vises sammen med billedet. Billeder stilles til rådighed af forskellige kilder, hvilket fremgår af de krediteringsoplysninger, der er knyttet til billedet. Googles navn vil f.eks. være knyttet til nogle Street View-billeder.
 • Billeder, der er taget af en ekstern bidragyder og uploadet til Google Maps, ejes af den pågældende person, medmindre vedkommende har indvilget i at overdrage ejerskabet til en tredjepart.
 • Selvom vores indholdspolitikker gælder i samme udstrækning for begge typer indhold, betyder forskellen i ejerskab, at vores politikker og mekanismer til håndhævelse af anmodninger om beskyttelse af privatliv, sløring og fjernelse af billeder kan adskille sig en anelse. Få flere oplysninger i afsnittene Privatliv og Rapportering af problemer nedenfor.

Om vores politikker og vilkår

Disse politikker gælder for billeder, billedtekster, tags, links, metadata og enhver anden form for beskrivende indhold, der er tilknyttet billederne.

Vis mereVis mindre

Her kan dine billeder blive vist

Alt indhold, der offentliggøres på Google Maps, er offentligt, inklusive den placering, hvor billedet blev taget. Hvis dit billede accepteres til Google Maps, kan det ses af alle, der anvender vores kortprodukter.

Vis mereVis mindre
 • Hvis du ikke vil dele dit billede eller den placering, hvor det er taget, skal du ikke offentliggøre det via denne tjeneste.
 • De billeder, som du indsender til offentliggørelse i Google Maps, skal leve op til vores angivne Kriterier for accept af offentliggørelse og Generelle indholdspolitikker. Når det er offentliggjort, kan dit indhold blive vist i en bred vifte af Google-produkter og -tjenester, inklusive Google Maps, Street View, Google Earth, Google Søgning og andre Google-produkter.
 • Offentliggjort indhold kan også blive vist på tredjepartswebsites, der benytter Googles integrerbare widgets eller Google Maps API. Få flere oplysninger om, hvordan billeder kan bruges af Google eller tredjeparter i Yderligere servicevilkår for Google Maps/Earth.

Privatliv og sløring

Privatliv

Google tager en række forholdsregler for at beskytte individets ret til privatliv, når billeder offentliggøres i Google Maps. Læs videre for at få flere oplysninger om, hvordan vi håndterer anmodninger om beskyttelse af privatliv i forbindelse med billeder, der vises i Maps og Street View.

Google-leveret indhold

Du kan se, om et billede er taget af Google på det Google Maps- eller Street View-krediteringsikon eller -navn, der vises sammen med billedet.

Vis mereVis mindre
 • Sløringspolitikker: Vi har udviklet banebrydende teknologi til sløring af ansigter og nummerplader, og denne teknologi anvendes på alle billeder i Street View. Teknologien er designet til at sløre alle identificerbare ansigter og nummerplader i Google-leveret billedindhold. Hvis du ser et ansigt eller en nummerplade, der kræver yderligere sløring, eller hvis du vil have os til at sløre hele dit hus eller din bil, kan du indsende en anmodning ved hjælp af værktøjet Rapportér et problem. Vi slører også hele dit hus, din bil eller dele deraf, hvis du indsender en anmodning om sløring til os. Bemærk dog, at når Google slører et billede, er effekten permanent. Hvis du indsender en anmodning om at få dit private hjem sløret på billeder i Google Street View, sløres alle historiske og fremtidige billeder af dit hjem også.
 • Street View-billeder vises ikke i realtid: Vores billeder viser kun, hvad vores køretøjer kunne se den dag, de kørte forbi stedet. Efterfølgende tager det adskillige måneder at behandle billederne. Det betyder, at det indhold, du ser, kan være alt fra et par måneder til flere år gammelt. På nogle placeringer, hvor vi har indsamlet billeder i mange år, kan du muligvis også se ændringer i billederne med funktionen Tidsmaskine.

Alle andres indhold

Du kan se, om et billede er taget af en privatperson, på det personlige profilnavn eller ikon, der vises sammen med billedet.

Vis mereVis mindre
 • Vi slører kun billeder, der er taget af Google: Privatpersoner indsender jævnligt billeder til Google Maps af både udendørs og indendørs placeringer. Indholdet er indsamlet og ejes af disse individuelle bidragydere. Google ejer altså ikke brugerleveret indhold, og vi anvender derfor ikke vores sløringspolitikker på disse billeder.
 • Privat ejendom: Du må ikke offentliggøre billeder fra private boliger. Der må heller ikke offentliggøres billeder fra andre private områder, medmindre ejeren har givet tilladelse hertil.
 • Respekter individets ret til privatliv, når du tager billeder som fotograf: Hvis en tydeligt identificerbar person på dit billede ikke vil have sit billede offentliggjort, skal du respektere vedkommendes ønske eller proaktivt sløre ansigtet, inden du offentliggør billedet.

Generelle indholdspolitikker

Upassende indhold

Disse politikker gælder for såvel Google-leveret indhold som brugerleveret indhold. Bemærk, at vi også tager hensyn til den kunstneriske, undervisningsmæssige og dokumentariske værdi af indholdet, når vi evaluerer billeder for overtrædelser af vores politikker.

Vis mereVis mindre
 • Krænkelser af intellektuel ejendomsret: Vi tillader hverken billeder eller andet indhold, der krænker andres juridiske rettigheder, herunder ophavsret. Få flere oplysninger, herunder hvordan du indsender en DMCA-anmodning, i vores procedurer vedrørende ophavsret.
 • Spam: Vi fjerner billeder, hvis de uploades gentagne gange, er overdrevet promoverende eller indeholder tekst, der dækker store dele af billedet. Som i alle vores andre indholdspolitikker gælder begrænsningen for såvel billeder som billedtekster, titler og brugerkommentarer.
 • Eksplicit seksuelt indhold: Vi tillader ikke indhold, der viser eksplicit seksuelt materiale.
 • Ulovligt, farligt eller voldeligt indhold: Vi tillader ikke indhold, der er ulovligt, promoverer farlige eller ulovlige handlinger eller viser udpenslet eller umotiveret vold.
 • Børnemishandling: Google har en nultolerancepolitik over for indhold, der udnytter eller misbruger børn. Dette indbefatter alle billeder af seksuelt misbrug og alt indhold, der viser børn på en seksuel måde. Hvis vi opdager indhold, der ser ud til at udnytte børn, ophæver vi den aktuelle brugers konto og rapporterer vedkommende til de relevante myndigheder. Hvis du finder indhold, som efter din mening udnytter børn på denne måde, må du ikke videredele eller kommentere det, heller ikke for at gøre Google opmærksom på det. Rapportér i stedet billedet via linket "Rapportér et problem" i Google Maps. Kontakt "National Center for Missing and Exploited Children" (NCMEC) direkte, hvis du finder indhold, der udnytter børn, andre steder på internettet.
 • Diskriminerende ytringer: Vi tillader ikke indhold, der promoverer eller tolererer vold mod enkeltpersoner eller grupper på baggrund af race eller etnisk herkomst, religion, handicap, køn, alder, nationalitet, veteranstatus eller seksuel orientering/kønsidentitet, eller hvis primære formål er at anspore til had på baggrund af disse grundlæggende karakteristika.
 • Chikane og trusler: Vi tillader ikke, at Google Maps benyttes til at chikanere, mobbe eller angribe individer.
 • Personlige eller fortrolige oplysninger: Vi tillader ikke indhold, der viser private eller fortrolige oplysninger som kreditkortoplysninger eller offentligt udstedte identifikationspapirer, uanset om det er dine egne eller andres.

Urigtige oplysninger

Vi tillader ikke, at Google Maps benyttes til at vildlede andre. Dette gælder både for vildledende indhold og afgivelse af urigtige oplysninger.

Vis mereVis mindre
 • Krediter ikke dit indhold til andre personer, virksomheder eller organisationer, hvis du ikke er godkendt til at repræsentere dem.
 • Google forbeholder sig ret til at fjerne billeder, suspendere konti og lægge sag an mod fotografer, der fejlagtigt hævder, at de repræsenterer eller er ansat af Google.

Kriterier for accept af offentliggørelse

Omfang

Vores kriterier for offentliggørelse gælder for alle billeder, der vises i Google Maps. Billeder, der ikke lever op til kriterierne, afvises fra offentliggørelse i Google Maps, men forbliver synlige via dine album i Google Drev eller Fotos.

Geografisk nøjagtighed

Billeder skal vise det præcise område, hvor de blev taget. Billeder, der er placeret unøjagtigt på kortet, vildleder sandsynligvis andre og fjernes derfor fra Google Maps.

Billedbobler

Billedbobler skal dække 360º uden huller i billedhorisonten. Billederne behøver ikke strække sig fra top til bund, men der må kun være mindre huller mellem de øverste og nederste kanter af din billedboble.

Vis mereVis mindre
 • Vi accepterer panoramabilleder med mindre sammensætningsfejl, men afviser billeder med større unøjagtigheder i sammensætningen.
 • Når flere billedbobler offentliggøres i samme område, genereres der muligvis automatisk forbindelser imellem dem. Uanset om dine forbindelser er oprettet manuelt eller automatisk, forbeholder vi os ret til at justere, fjerne og oprette nye forbindelser – og justere position og orientering for dine billedbobler – så vi sikrer en realistisk, sammenhængende synsoplevelse.
 • Når du opretter forbindelse imellem billedbobler, skal du sørge for, at der bevares en uhindret synslinje fra den ene ende til den anden, med undtagelse af døråbninger, hvor en uhindret sti er underforstået. Dvs., vi afviser billedbobler, der er linket gennem vægge eller over længere afstande.
 • Bemærk de relevante krav i sektionen Annoncering nedenfor, hvis du knytter en form for kreditering til top eller bund på din billedboble.

Billedskarphed og -kvalitet

Vi accepterer stilistiske justeringer (f.eks. anvendte filtre), så længe de er minimale og ikke indeholder tilføjede elementer som kanter, tekst, collagebilleder og lignende.

Vis mereVis mindre
 • Dette krav gælder ikke for acceptable former for kreditering (som beskrevet andre steder i dette dokument).
 • Billeder, der er usædvanligt mørke eller slørede, kan gøre det vanskeligt for andre at forstå de omgivelser, du deler. Det samme kan siges om overdrevet roterede kompositioner eller prominent brug af filtre. Vi forbeholder os ret til at afvise billeder på disse grundlag.
 • Billeder skal være i en tilstrækkelig opløsning. De præcise krav kan variere afhængigt af billedtype og uploadsted. Billedbobler skal f.eks. indeholde mindst 14 megapixels (en opløsning på 5.300 x 2.650 pixels eller mere).
 • Vi accepterer kun billeder, der viser en virksomheds nøgleprodukter (f.eks. retter fra en menu, varer etc.), hvis de er tilknyttet virksomhedens Google Maps-fortegnelse. Det vil sige, at selvom billederne er placeret rigtigt på kortet, så kan de blive afvist, hvis de ikke er tilknyttet den korrekte virksomhed.
 • Du må ikke uploade animerede billeder, skærmbilleder, tegninger, plakater eller andre ikke-fotografier.

Annoncering og kreditering

Vi fjerner alt materiale, der indeholder annoncering eller overdrevet promoverende indhold i billeder, billedtekster eller kommentarer.

Vis mereVis mindre
 • Vi tillader små, diskrete notitser om ophavsret (f.eks. navn eller logo for en virksomhed). Du må ikke inkludere e-mailadresser og telefonnumre i dine billeder. Acceptable krediteringer skal begrænses til de nederste 10 % af billeder og de nederste 36º (nederste 20 %) af billedbobler.

Rapportering af problemer

Anmod om sløring eller fjernelse af et billede

Hvis du opdager indhold, der efter din mening overtræder Google Servicevilkår, Yderligere servicevilkår for Google Maps/Earth eller disse politikker for geografiske billeder og privatliv, kan du rapportere det til os via linket "Rapportér et problem".

Vis mereVis mindre
 • Ud over den automatiske sløring af ansigter og nummerplader i Google-leveret indhold slører vi en hel bil, et helt hus eller en hel person, hvis vi anmodes om det.
 • Hvis du ikke er i stand til at løse en sløringstvist med en anden bidragydende bruger, eller hvis et billede viser upassende indhold (f.eks. nøgenhed eller vold), kan du anmode Google om at fjerne billedet fra Google Maps. Vi kigger nærmere på indholdet og træffer de nødvendige foranstaltninger.

Sådan rapporterer du et problem

Hvis du har fundet et billede, som du ønsker sløret, eller et billede, som efter din opfattelse indeholder krænkende indhold, skal du blot følge disse trin:

Vis mereVis mindre
 • Find billedet.
 • Klik eller tryk på "Rapportér et problem". På vores websites findes linket i nederste højre hjørne af billedvinduet. I vores apps får du adgang til linket via flagikonet eller menuknappen.
 • Markér problemet, og indsend. Vi gennemgår straks din rapport.