Politikken vedrørende certificerede Street View-fotografer

Denne politik gælder for alle deltagere i Trusted-programmet i Street View, som, på vegne af deres kunder, indsamler billeder, der skal bruges i Google-produkter.

Vores politik vedrørende certificerede Street View-fotografer dækker følgende fire områder:


Krav med hensyn til gennemsigtighed

For at sikre, at kunderne får fuldt udbytte af at uploade billeder til Google-produkter, skal de have oplysninger, der giver dem et godt beslutningsgrundlag. Vi stiller derfor krav om, at alle deltagere i Trusted-programmet giver klare og tydelige oplysninger vedrørende alle spørgsmål, der har betydning for kundernes beslutninger. Ud over at overholde de nedenfor beskrevne krav skal deltagere i Trusted-programmet i rimeligt omfang bestræbe sig på at sikre, at deres kunder får eventuelle andre relevante oplysninger, de måtte anmode om.

Det er også vigtigt, at du giver klare og tydelige oplysninger, når du sælger fotografiske tjenesteydelser, og at du forstår dine pligter og rettigheder i forhold til andre personer, brands og den lokale lovgivning.

Ikon for Servicegebyrer og omkostninger

Servicegebyrer og omkostninger

Deltagere i Trusted-programmet opkræver ofte et administrationsgebyr for de tjenester, de leverer, og personer, der køber billeder, skal gøres opmærksomme på, om de skal betale sådanne gebyrer. Nye kunder skal som minimum informeres skriftligt før hvert første salg, og eventuelle gebyrer og omkostninger skal fremgå tydeligt af kundefakturaerne.

Det er særligt vigtigt, at billedkøbere med et lille budget bliver gjort opmærksomme på, hvad de kan forvente, når de vælger en certificeret Street View-fotograf, da de sandsynligvis ikke har de samme ressourcer eller den samme ekspertise som billedkøbere med et stort budget.

Ikon for Angivelse af korrekte oplysninger

Angivelse af korrekte oplysninger

Som deltager i Street View Trusted må du ikke præsentere dig selv på en måde, der giver indtryk af, at du er ansat af Google. Præsenter dig selv i overensstemmelse med sandheden som en helt uafhængig virksomhed. Vær desuden tydelig i din kommunikation med kunderne angående Googles rolle, som er begrænset til at være en udgivelsestjeneste.

Ikon for Individuelt ansvar

Individuelt ansvar

Selvom offentliggjorte billeder typisk vises på Google Maps efter få sekunder, kan disse billeder efterfølgende blive afvist, hvis de ikke overholder politikken vedrørende indhold leveret af Maps-brugere eller servicevilkårene for Google Maps.

 • Hvis bestilte billeder bliver fjernet fra Google Maps, er det fotografen og virksomhedsejeren, der har ansvaret for at løse problemet.
 • Vi anbefaler, at fotografer straks retter eller udskifter billeder, der overtræder vores politikker, og sikrer, at de bliver godkendt til Google Maps. Hvis problemet ikke kan løses, bør alle kundens udgifter refunderes.

Ikon for Ejerskab af billeder

Ejerskab af billeder

Når fotografer og virksomhedsejere beslutter sig for at indgå en forretningsaftale, anbefaler vi, at begge parter underskriver en skriftlig aftale, der indeholder oplysninger om vilkår, garanti og fremtidige ejerskabsrettigheder.

 • Sørg for at aftale, hvem der ejer billederne, når optagelsen er udført. Hvis fotografen beholder ejerskabet, skal det sikres, at virksomhedsejeren er klar over, hvordan virksomheden må bruge billederne, så fotografens ophavsret ikke krænkes. Et billede må ikke offentliggøres to gange på to forskellige konti (f.eks. fotografens og virksomhedsejerens konto).

Ikon for Overholdelse af lokal lovgivning

Overholdelse af lovkrav

Sørg for at overholde alle lokale love, når du betjener dine kunder. Du må ikke give urigtige oplysninger om dine kvalifikationer eller om slutkvaliteten af det arbejde, du udfører. Sørg desuden for, at du har de forsikringer, der kræves, for at kunne udføre det arbejde, som du er blevet hyret til at udføre.

Ikon for Billeders synlighed

Billeders synlighed

Google rangerer billeder i Google Maps uden hensyntagen til eventuelle kontraktmæssige eller kommercielle aftaler mellem tredjeparter, herunder aftaler mellem virksomhedsejere og fotografer. Selvom en virksomhedsejer har betalt en professionel fotograf for en optagelse, medfører det ikke nogen garanti for, hvordan billederne rangeres eller vises i Google Maps.

Ikon for Ingen interessekonflikter

Ingen interessekonflikter

Nogle Google-programmer – som f.eks. Local Guides – kræver, at du deltager på ikke-professionel basis (dvs. at du f.eks. ikke modtager betaling for det indhold, som du bidrager med). Hvis du tilbyder tjenester mod betaling (hvis du f.eks. markedsfører dig selv som leverandør med Trusted-status i Street View), er det vigtigt, at du ikke knytter disse professionelle tjenester sammen med andre ikke-professionelle tjenester, der forudsætter upartiskhed (f.eks. din mulighed for at indsende en bedømmelse eller en anmeldelse som Local Guide).

Toppen af siden Ikon for Toppen af siden


Korrekt anvendelse af Google-brands

Det er kun fotografer og virksomheder, som har opnået Trusted-status, der må bruge brandet Google Maps Street View og Trusted-badget som marketingaktiver. Hvis du har opnået status som certificeret fotograf, er du velkommen til at gøre opmærksom på det ved hjælp af disse aktiver. Certificerede fotografer må bruge Trusted-badget, ordmærket og brandingelementerne, heriblandt Google Maps, Street View og alle andre relaterede logoer. Nedenfor kan du se nogle eksempler på, hvad du gerne må bruge dem til, og hvad du ikke må bruge dem til. Hvis en person efter din mening overtræder Googles forskrifter for brug af vores brandaktiver, kan du rapportere det her. Upassende brug af alle andre Google-brandaktiver kan rapporteres her.

Ikon for Brug af Trusted-badge

Brug af Trusted-badge

 • Brug kun Trusted-badget og brandelementerne, hvis du er certificeret medlem af Street View Trusted.
 • Vis kun Trusted-badget op mod en hvid baggrund med tilstrækkelig indre margen, uanset hvor du viser det.
 • Du må kun bruge Trusted-badget sammen med dit navn eller din virksomheds navn og logo.
 • Du må bruge Trusted-badget og brandelementerne på websites, i præsentationer, på virksomhedsbeklædning og i trykt salgsmateriale.
 • Sørg for, at badget og brandelementerne ikke er de mest fremtrædende elementer på siden/beklædningen.
 • Du må ikke foretage ændringer af Trusted-badget eller de logoer og ordmærker, der er knyttet til Google Maps og Street View, f.eks. ved at tilføje grafik eller strække billeder eller oversætte tekst på dem.
 • Du må ikke bruge badget på en vildledende eller krænkende måde. Det kunne f.eks. være at bruge badget til at give indtryk af, at Google anbefaler et produkt eller en tjeneste.

Ikon for Når du sælger dine tjenester

Når du sælger dine tjenester

 • Tilbyd 360°-billeder i professionel kvalitet som en af din virksomheds tjenester.
 • Du må ikke skjule eller give urigtige oplysninger om din tilknytning til Trusted-programmet, når du interagerer med virksomheder.
 • Du må ikke knytte tjenester, der tilbydes mod betaling, sammen med dit medlemskab af Local Guides (f.eks. ved at markedsføre dig selv som Street View-leverandør med Trusted-status).

Ikon for Sådan brander du dit website

Sådan brander du dit website

 • Du må ikke bruge Google, Google Maps, Street View, Trusted-badget eller noget andet Google-varemærke – eller et, der ligner – i et domænenavn.
 • Du kan vælge at vise Trusted-badget på dit website.

Ikon for Branding af dit køretøj

Branding af dit køretøj

 • Hvis der vises grafik på et køretøj, må du kun bruge dit eget brand og logo.
 • Du må ikke vise Google-brandelementer, f.eks. Street View-ikonet, -badget eller -logoet, på et køretøj.

Ikon for Branding øverst/nederst på 360°-billeder

Branding øverst/nederst på 360°-billeder

 • Brug din virksomheds logo/navn (i korrekt størrelsesforhold) øverst/nederst på billeder. Eventuelle formatspecifikke kriterier kan ses i retningslinjerne for politikkerne.
 • Hvis du bruger branding nederst på dine billeder eller på taget af dit køretøj, skal du overholde følgende krav:
  • Du skal have tilladelse til at bruge den aktuelle branding.
  • Du må kun vise indhold, der er relevant (f.eks. promovering af turisme i lokalområdet) eller på anden vis begrænset til tilskrivning.
 • Hvis der er tale om sponsorat/tilskrivning, skal den viste branding overholde følgende krav:
  • Den må ikke vises sammen med et Google-brandaktiv.
  • Den må ikke vises sammen med salgsfremmende grafik eller sprogbrug (medmindre det er relevant i forhold til det sted, hvor den vises).
  • Den skal indeholde teksten "sponsored by" eller den tilsvarende tekst på det relevante sprog (dvs. "sponseret af" på dansk).
 • Du må ikke bruge Trusted-badget eller nogen anden form for Google-branding øverst/nederst på dine 360°-billeder (heller ikke i eventuel tagreklamegrafik, hvis den er synlig på billederne).

Ud over disse retningslinjer skal du sørge for at følge Googles regler for korrekt brug, Vilkår og betingelser for branding, Retningslinjer for brug af geografiske dataog alle øvrige retningslinjer for brug af Google-varemærker.

Ikon for Annoncering for din virksomhed i Google Ads

Annoncering for din virksomhed i Google Ads

Du kan annoncere for din virksomhed på Google Ads ved at bruge udtrykket "fotograf i Trusted-programmet" i dine annoncer. Det er ikke tilladt at bruge "Street View"-brandet alene eller andre Google-brands i dine annoncer.

Ikon for branding af din Google Virksomhedsprofil

Branding af din Google Virksomhedsprofil

Hvis du har en Google Virksomhedsprofil, forventes det, at du overholder politikkerne vedrørende Google My Business, specifikt retningslinjerne for repræsentation af din virksomhed på Google.

Du må ikke bruge Google, Google Maps, Street View eller noget andet Google-varemærke – eller noget, der ligner – i navnet på din Google Virksomhedsprofil.

Du må uploade Trusted-badget til din profil, så snart du har fået tildelt Trusted-status.

Bemærk! Hvis du ikke følger disse retningslinjer, kan du miste din status i programmet og retten til at bruge Trusted-badget og andre brandelementer.

Toppen af siden Ikon for Toppen af siden


Krav med hensyn til Trusted-billedkvalitet

Ikon for Billedkvalitet

Billedkvalitet

 • 7,5 MP eller større (3.840 x 1.920 px).
 • 2:1-billedformat.
 • Ingen huller i billedet omkring horisonten.
 • Ingen sammensætningsfejl af betydning.
 • Tilstrækkelige detaljer i lyse/mørke områder.
 • Skarphed: Ingen bevægelsessløring, i fokus.
 • Ingen distraherende effekter eller filtre.

Ikon for Forbindelse

Forbindelse

 • Alle forbundne 360°-billeder skal have en tydelig sigtelinje.
 • Optag med 1 meters mellemrum indendørs og for hver tredje meter udendørs.
 • Øg chancen, for at vi senere kan oprette forbindelse til dit indhold, ved at udvide din samling til en gade.

Ikon for Relevans

Relevans

 • Samtykke til at vise personer og sted.
 • Geografisk præcis placering.
 • Ingen computergenererede områder.
 • Ingen tilskrivning ud over det øverste område.
 • Intet diskriminerende eller ulovligt indhold.

Toppen af siden Ikon for Toppen af siden


Forbudte praksisser

Ikon for Upassende indhold

Upassende indhold

Hvilket indhold der er forbudt eller underlagt begrænsninger, kan ses i politikken vedrørende indhold leveret af Maps-brugere.

Du kan rapportere upassende indhold via linket "Rapportér et problem".

Ikon for Urigtige, vildledende eller urealistiske påstande

Urigtige, vildledende eller urealistiske påstande

Det er vigtigt, at fotografer, som deltager i Trusted-programmet i Street View, sørger for at give deres kunder et godt grundlag for at beslutte, om der skal etableres et samarbejde. Der stilles derfor krav om, at du er åben og oprigtig, når du beskriver din virksomhed, dine tjenester, de omkostninger, der er forbundet med de pågældende tjenester, og de resultater, dine kunder kan forvente. Du må med andre ord ikke fremsætte urigtige, vildledende eller urealistiske påstande.

Eksempler:

 • At fremsætte urigtige påstande om, at du er affilieret med Google.
 • At garantere en topplacering i Google Street View eller på Google Maps.

Ikon for Chikanerende, krænkende eller utroværdig adfærd

Chikanerende, krænkende eller utroværdig adfærd

Den service, Street View-kunder får fra Street View-fotografer, bør være lige så god, som hvis de havde et direkte samarbejde med Google. Du må ikke optræde chikanerende, krænkende eller utroværdigt over for hverken potentielle eller nuværende kunder.

Eksempler:

 • At foretage gentagne uopfordrede opkald til kunder.
 • At lægge overdrevent pres på en annoncør for at få vedkommende til at tilmelde sig eller blive ved med at benytte dit bureau.
 • At få andre til at tage Google-certificeringseksamener for dig.
 • Phishing.
 • At tilbyde Google Ads-kuponer i stedet for betaling.

Toppen af siden Ikon for Toppen af siden


Om vores politikker

Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i og holder dig opdateret om Googles politik vedrørende certificerede Street View-fotografer. Hvis vi mener, at du overtræder vores politikker, kontakter vi dig muligvis med det formål at foretage en grundig gennemgang af din praksis og anmode om, at du løser problemet. Hvis der er tale om gentagne eller alvorlige overtrædelser, kan vi vælge at ekskludere dig fra Trusted-programmet og kontakte dine kunder for at informere dem om sagen. Vi kan også forhindre dig i at bidrage til Google Maps-produkter.

Blandt de politikker, der fungerer som et supplement til eventuelle andre vilkår og politikker, der måtte gælde for tredjeparter, kan nævnes følgende:

Ikon for Hvad sker der, hvis du overtræder en eller flere af vores politikker?

Hvad sker der, hvis du overtræder en eller flere af vores politikker?

Kontrol af overholdelse af politikken: Vi forbeholder os retten til når som helst at gennemgå din virksomheds konto med det formål at kontrollere, at vores politik vedrørende certificerede Street View-fotografer overholdes. Hvis vi kontakter dig for at anmode om oplysninger, der er relateret til overholdelse af politikker, er du forpligtet til at svare os inden for rimelig tid og til hurtigt at foretage eventuelle påkrævede handlinger med henblik på at overholde vores politikker. Vi kontakter muligvis også dine kunder for at få bekræftet, at politikkerne overholdes.

Notifikation om politikovertrædelse: Hvis vi mener, at du overtræder vores politik vedrørende certificerede Street View-fotografer, kontakter vi dig typisk for at anmode om, at du løser problemet. Hvis du ikke løser problemet inden for det angivne tidsrum, træffer vi de nødvendige foranstaltninger. I tilfælde af alvorlige eller gentagne overtrædelser træffer vi muligvis foranstaltninger med det samme uden varsel.

Suspendering af deltagelse i tredjepartsprogrammer: Din deltagelse i Googles tredjepartsprogrammer, f.eks. Trusted-programmet i Street View, forudsætter overholdelse af politikken vedrørende certificerede Street View-fotografer, og din deltagelse kan blive underlagt begrænsninger eller suspenderet, hvis vi konstaterer, at du overtræder vores politikker eller modarbejder vores gennemgang af din virksomheds konto med det formål at kontrollere, at politikkerne overholdes.

Suspendering af Maps-konto: Vi forbeholder os retten til at suspendere dine Google Maps-konti, hvis du gør dig skyldig i en alvorlig politikovertrædelse. I tilfælde af gentagne eller særligt alvorlige politikovertrædelser, kan dine Google Maps-konti blive suspenderet permanent, og du vil ikke længere kunne bidrage til Google Maps. Derudover kontakter vi muligvis dine kunder for at underrette dem om dette.

Ikon for Rapportér en overtrædelse

Rapportér en overtrædelse af politikken vedrørende tredjeparter

Mener du, at en tredjepartspartner overtræder denne politik? Så oplys os om det:

Toppen af siden Ikon for Toppen af siden