Politikken vedrørende Street View-fotografer med Trusted-badget

Denne politik gælder for alle deltagere i Trusted-programmet i Street View, som, på vegne af deres kunder, indsamler billeder, der skal bruges i Google-produkter.

Vores politik vedrørende certificerede Street View-fotografer dækker følgende fire områder:


Krav med hensyn til gennemsigtighed

For at sikre, at kunderne får fuldt udbytte af at uploade billeder til Google-produkter, skal de have oplysninger, der giver dem et godt beslutningsgrundlag. Vi stiller derfor krav om, at alle deltagere i Trusted-programmet giver klare og tydelige oplysninger vedrørende alle spørgsmål, der har betydning for kundernes beslutninger. Ud over at overholde de nedenfor beskrevne krav skal deltagere i Trusted-programmet i rimeligt omfang bestræbe sig på at sikre, at deres kunder får eventuelle andre relevante oplysninger, de måtte anmode om.

Det er også vigtigt, at du giver klare og tydelige oplysninger, når du sælger fotografiske tjenesteydelser, og at du forstår dine pligter og rettigheder i forhold til andre personer, brands og den lokale lovgivning.


Korrekt anvendelse af Google-brands

Det er kun fotografer og virksomheder, som har opnået Trusted-status, der må bruge brandet Google Maps Street View og Trusted-badget som marketingaktiver. Hvis du har opnået status som certificeret fotograf, er du velkommen til at gøre opmærksom på det ved hjælp af disse aktiver. Certificerede fotografer må bruge Trusted-badget, ordmærket og brandingelementerne, heriblandt Google Maps, Street View og alle andre relaterede logoer. Nedenfor kan du se nogle eksempler på, hvad du gerne må bruge dem til, og hvad du ikke må bruge dem til. Hvis en person efter din mening overtræder Googles forskrifter for brug af vores brandaktiver, kan du rapportere det her. Upassende brug af alle andre Google-brandaktiver kan rapporteres her.


Krav med hensyn til Trusted-billedkvalitet


Forbudte praksisser


Om vores politikker

Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i og holder dig opdateret om Googles politik vedrørende certificerede Street View-fotografer. Hvis vi mener, at du overtræder vores politikker, kontakter vi dig muligvis med det formål at foretage en grundig gennemgang af din praksis og anmode om, at du løser problemet. Hvis der er tale om gentagne eller alvorlige overtrædelser, kan vi vælge at ekskludere dig fra Trusted-programmet og kontakte dine kunder for at informere dem om sagen. Vi kan også forhindre dig i at bidrage til Google Maps-produkter.

Blandt de politikker, der fungerer som et supplement til eventuelle andre vilkår og politikker, der måtte gælde for tredjeparter, kan nævnes følgende: