Hjælp til samtykkepolitikken for brugere i EU

Hvorfor findes denne politik, og hvad gælder den for?

Politikken afspejler visse krav i to europæiske love om beskyttelse af personlige oplysninger: Den generelle forordning om databeskyttelse og direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation. E-datadirektivet skal ikke forveksles med den foreslåede forordning om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation, som i øjeblikket er under behandling. Disse love gælder for slutbrugere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). EØS omfatter EU-medlemsstaterne samt Island, Liechtenstein og Norge.

Den oprindelige version af denne politik blev indført i 2015 og blev opdateret den 25. maj 2018, da persondataforordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) trådte i kraft.

Skal jeg følge denne politik for alle brugere, hvis jeg er udgiver eller annoncør i et EØS-land?

Googles samtykkepolitik for brugere i EU gælder kun for slutbrugere i EØS-lande.

Hvordan sikrer Google, at denne politik overholdes?

Vi sikrer overholdelse ved manuelt at gennemgå websites og apps, der anvender vores annonceringstjenester, hvilket vi har gjort siden politikken blev indført i 2015. Vores kontrollanter besøger et website eller en app, ligesom en forbruger ville gøre det, hvorefter vi kigger på de angivne oplysninger og de indhentede samtykker. Dette er ikke en automatiseret proces.

Vores førsteprioritet er altid at samarbejde med vores partnere om at opfylde kravene til overholdelse. Vi har forståelse for, at der kan være forskellige tilgange til at indhente samtykke, og vi foreskriver ikke, hvordan dette skal gøres. Vi kræver blot, at kravene i vores politik opfyldes. Hvis vi finder ud af, at en partner ikke overholder vores politik, kontakter vi i første omgang kunden for at gøre vedkommende opmærksom på problemet. Vi forsøger derefter at samarbejde med kunden om at opfylde kravene til overholdelse.

Som det har været tilfældet siden 2015, giver vi websites og apps en rimelig tidsramme til at foretage de nødvendige ændringer. Hvis partneren undlader at kommunikere med os eller ikke gør en indsats i god tro for at opfylde kravene til overholdelse inden for en rimelig tidsramme, kan det medføre handlinger på partnerens relevante konti, bl.a. suspendering.

Hvilke oplysninger skal jeg videregive til slutbrugere?

Vores politik kræver identifikation af alle parter, der modtager slutbrugeres personoplysninger i forbindelse med brug af et Google-produkt. Den kræver også tydelige og let tilgængelige oplysninger om brugen af slutbrugernes personoplysninger. Vi har offentliggjort information om Googles brug af oplysninger. Vi anbefaler, at du linker til den pågældende side, for at overholde forpligtelserne vedrørende offentliggørelse i henhold til Googles brug af data. Vi beder også andre udbydere af annonceteknologi, som Googles produkter integreres med, om at stille oplysninger om deres egen brug af personoplysninger til rådighed.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke vil have, at slutbrugeres personoplysninger bruges til tilpasning af annoncer?

Vi har lanceret ny funktionalitet, der gør det muligt at deaktivere tilpassede annoncer. Bemærk, at annoncer uden personlig målretning, som vi viser på websites, stadig kræver cookies for at fungere. Du skal indhente samtykke til at bruge cookies eller mobil-id'er, når loven kræver det.

Hvilken vejledning skal jeg give slutbrugerne med henblik på tilbagekaldelse af samtykke?

Politikken kræver, at slutbrugerne får at vide, hvordan de kan tilbagekalde deres samtykke til annoncetilpasning. Slutbrugerne skal som minimum modtage tilstrækkelige oplysninger til nemt at få adgang til annonceindstillingerne for dit website eller din app eller de generelle indstillinger, som leveres af Google eller via slutbrugerens enhed.

Hvilke andre Google-produkter er omfattet af denne politik?

Ud over annoncer og måleprodukter henvises der til denne politik i servicevilkårene for Google Maps API, servicevilkårene for YouTube API-tjenester, politikken for G+ knapper, servicevilkårene for reCAPTCHA samt i Blogger.

Hvilke typer annoncer betragtes som "tilpassede" i denne politik?

Tilpasset annoncering (som tidligere blev kaldt interessebaseret annoncering) er et effektivt værktøj, der øger annoncernes relevans for brugerne og annoncørernes investeringsafkast. I alle vores udgiverprodukter udleder vi brugernes interesser baseret på de websites, de besøger, eller de apps, de bruger, så annoncører kan målrette deres kampagner ud fra disse interesser, hvilket giver både brugere og annoncører en bedre oplevelse. Du kan få flere oplysninger i vores politikker for annoncører vedrørende tilpassede annoncer.

Google anser annoncer for at være tilpassede, når de er baseret på tidligere indsamlede eller historiske data og har til formål at bestemme eller påvirke annoncevalg, bl.a. en brugers tidligere søgeforespørgsler, aktivitet, besøg på websites eller i apps, demografiske oplysninger eller placering. Dette kan f.eks. omfatte demografisk målretning, målretning efter interessekategori, remarketing, målretning efter Kundematch-lister eller målretning efter målgruppelister, der er uploadet i Google Marketing Platform.

Hvilke typer annoncer betragtes som "uden personlig målretning" i denne politik?

Annoncer uden personlig målretning anvender kun kontekstuelle oplysninger, bl.a. den omtrentlige generelle (på byniveau) placering og indhold på det aktuelle website eller i den aktuelle app. Målretning er ikke baseret på en brugers profil eller tidligere adfærd.

Hvorfor kræver politikken samtykke til cookies, selvom de bruges til andre formål end tilpasning, f.eks. annoncemåling?

Cookies eller mobil-id'er bruges til at understøtte tilpassede annoncer og annoncer uden personlig målretning, der vises af Google med henblik på at bekæmpe bedrageri og misbrug samt i forbindelse med frekvensbegrænsning og sammenlagt annoncerapportering. Vores politik kræver også samtykke til brug af cookies eller mobil-id'er fra brugere i lande, hvor bestemmelserne om cookies i EU's e-datadirektiv er gældende. Vi er klar over, at de lovgivningsmæssige retningslinjer for e-datalove ikke er de samme i hele Europa, hvilket er grunden til, at vores politik kræver samtykke til cookies eller mobil-id'er, "når loven kræver det".

Skal jeg som udgiver eller appudvikler stadig bruge en meddelelse om samtykke, hvis jeg kun anmoder om annoncer uden personlig målretning?

Ja. Det er stadig nødvendigt at indhente samtykke til cookies eller mobil-id'er, da Ad Manager, AdSense og AdMob anvender cookies til at bekæmpe bedrageri og misbrug, til frekvensbegrænsning og til sammenlagt annoncerapportering.

Hvad gør jeg, hvis jeg er annoncør og bruger Googles produkter på mit website?

Hvis du bruger tags til annonceringsprodukter som f.eks. Google Ads eller Google Marketing Platform på dine sider, skal du indhente samtykke fra dine brugere i EØS-lande for at overholde Googles politik om brugersamtykke. Vores politik kræver samtykke til cookies, der bruges til måleformål, og samtykke til brug af personoplysninger til tilpassede annoncer, f.eks. hvis du har remarketing-tags på dine sider.

Hvad skal jeg skrive i min meddelelse om samtykke?

Teksten i din meddelelse om samtykke afhænger af, hvilke valgmuligheder du vil give dine brugere, og hvad dataene ellers skal bruges til (f.eks. om de skal bruges til dine egne formål eller til at understøtte andre tjenester, du samarbejder med), men vi har angivet et forslag til en relevant meddelelse på CookieChoices.org, et website, der drives af Google.

Hvad gør jeg, hvis jeg er udgiver og kun viser annoncer uden personlig målretning til brugere i EØS-lande?

Selvom du ikke viser tilpassede annoncer til brugere, der besøger dit website, og besøg på dit website ikke påvirker annoncer, der vises andre steder, skal du alligevel indhente samtykke til brug af cookies eller mobil-id'er, når loven kræver det. Det er nødvendigt at indhente samtykke til cookies eller mobil-id'er, da annoncer uden personlig målretning stadig anvender cookies til at bekæmpe bedrageri og misbrug, til frekvensbegrænsning og til sammenlagt annoncerapportering. CookieChoices.org indeholder også et eksempel på en meddelelse, der kan bruges i dette tilfælde.

Hvilke valg skal jeg give mine brugere?

Googles politik dikterer ikke, hvilke valg brugerne skal tilbydes. Nogle udgivere ønsker muligvis at give brugerne et valg mellem tilpassede annoncer og annoncer uden personlig målretning, mens andre måske ønsker at give deres brugere flere forskellige valg.

Hvad hvis jeg skriver en meddelelse om samtykke til en app?

Mobilapps bruger normalt ikke cookies. Google Ad Manager- og AdMob-produkter understøtter annoncering i apps via dedikerede annoncerings-id'er, som er tilgængelige i operativsystemerne Android og iOS. Det kan derfor være en god idé at skrive, at du bruger "et id på din enhed" i stedet for cookies. Dette hjælper dig med at opfylde kravene i Googles politik i forhold til at indhente samtykke til brugen af "anden lokal lagerplads".

Kræver Google en bestemt form for meddelelse om samtykke til apps?

Ifølge loven skal en brugers samtykke gives frit, specifikt, informeret og utvetydigt for at være lovligt, men der er ikke krav om en bestemt form for meddelelse om samtykke. Vores samtykkepolitik for brugere i EU er fleksibel i forhold til udformningen af meddelelsen om samtykke og de valgmuligheder, som brugerne skal tilbydes.

Annoncører og udgivere kan finde eksempler på meddelelser om samtykke, der kan være relevante for deres app, på vores website CookieChoices.org. Implementeringen af disse meddelelser kan hjælpe dig med at opfylde kravene i vores politik, når du bruger mobilenheds-id'er, bl.a. til tilpassede annoncer. Vi anerkender, at nogle appudviklere muligvis benytter disse eksempler, mens andre vælger kun at vise en meddelelse, første gang en app åbnes, som forklarer, at brugere bør afinstallere appen, hvis de ikke ønsker at dele deres enheds-id'er og/eller modtage tilpassede annoncer.

Hvor kan jeg finde en samtykkeløsning?

Der er funktioner i AdMob og AMP, som kan bruges til at udvikle en samtykkeløsning. Vi har udviklet en samtykkeløsning til Google Ad Manager og AdMob. Du kan også oprette din egen samtykkeløsning eller benytte en anden leverandørs løsning, hvis du foretrækker det. På CookieChoices.org er der en liste med nogle leverandører, der tilbyder løsninger, som vi mener kan bruges til at oprette en samtykkeløsning, der opfylder kravene i Googles politik.

Hvis du bruger produkter som f.eks. Google AdSense eller Google Ad Manager på dit website, skal du træffe de nødvendige foranstaltninger for at integrere din foretrukne løsning med annoncetaggene på dine sider med henblik på at efterkomme dine brugeres præferencer. Alle leverandører, der tilbyder disse løsninger, tilbyder også vejledning i, hvordan du gør dette. Hvis du ikke følger denne vejledning til alle taggene på dine sider, risikerer du at vildlede dine brugere: De tror, at de blokerer annonceringscookies, men de bruges rent faktisk stadig. Det er derfor meget vigtigt at teste implementeringen af disse værktøjer grundigt på dit eget website.

Hvilke andre parter indsamler slutbrugernes personoplysninger, og hvordan identificerer jeg disse tredjeparter?

Mange annoncører og udgivere, der bruger Googles annonceringssystemer, bruger tredjeparter til at vise annoncer og måle effektiviteten af deres annoncekampagner på websites og i apps. Politikken kræver, at du ud over Google tydeligt identificerer hver part, der kan indsamle, modtage og/eller bruge slutbrugernes personoplysninger som følge af din brug af Googles produkter. I AdSense, Google Ad Manager og AdMob kan du vælge de leverandører, der skal have tilladelse til at indsamle data på dit website eller i din app.

Mit website drives ikke fra et sted i Europa. Gælder denne politik for mig?

Ja, hvis du bruger Google-produkter, der er omfattet af politikken, og har brugere i EØS-lande, som har adgang til dine tjenester.

Som udgiver er ingen af mine kampagner målrettet mod EØS-lande. Gælder dette krav om samtykke stadig for mig?

Samtykke er ikke påkrævet, hvis Google-tjenester gøres utilgængelige for brugere i disse lande. Samtykke er dog stadig påkrævet, hvis Google-tjenester bruges, men der ikke vises nogen annoncer. Dette skyldes, at Google Ad Manager anvender cookies, og vores politik kræver stadig samtykke til cookies, der bruges til måleformål. Google Ad Manager indsamler også personoplysninger, medmindre anmodningen vedrører en annonce uden personlig målretning og er angivet i indstillingerne for brugersamtykke i EU eller i selve anmodningen.

Hvordan udvikler jeg en samtykkemekanisme?

Hvis du er i tvivl om, hvor du skal begynde, kan du tage et kig på CookieChoices.org. Der kan du finde ressourcer til at implementere samtykkemekanismer på websites og i apps.

Vores organisation har et andet syn på lovgivningen og vil gerne benytte en anden tilgang til oplysning og samtykke. Må vi det?

Google er forpligtet til at overholde GDPR i alle de tjenester, vi leverer i Europa. Ændringerne af vores samtykkepolitik for brugere i EU afspejler denne forpligtelse og vejledning fra databeskyttelsesmyndighederne i EU. Vi vil dog gerne samarbejde med udgivere og partnere i branchen som helhed for at hjælpe dem gennem disse ændringer. Vi fortsætter med at evaluere lovgivningen og praksis i branchen, og vi opdaterer vores anbefalinger og krav i overensstemmelse dermed.

Hvorfor er det nødvendigt at indhente samtykke til annoncemåling – er det ikke legitime interesser?

Google bruger cookies eller mobilannonce-id'er til at understøtte annoncemålingen. Eksisterende e-datalove kræver samtykke til sådanne anvendelser fra brugere i lande, hvor lokal lovgivning kræver et sådant samtykke. Vores politik kræver derfor samtykke til annoncetilpasning og annoncemåling, hvor det er relevant, også selvom annoncemåling, til GDPR-formål, kan understøttes af en kontrollants legitime interesse.

Er det nødvendigt at indhente samtykke, før taggene aktiveres, eller kan samtykket indhentes efterfølgende?

Vores fortolkning af GDPR-kravene er, at der skal indhentes samtykke til tilpassede annoncer, før Googles tags aktiveres på dine sider. E-datadirektivet kræver samtykke ved placering af eller adgang til cookies, men de lovgivningsmæssige retningslinjer for e-datalove er ikke de samme i hele Europa, hvilket er grunden til, at vores politik kræver samtykke til cookies eller mobil-id'er, "når loven kræver det". Nogle tilsynsmyndigheder kræver i deres vejledning, at brugeren foretager en handling, før der angives cookieindstillinger, mens andre tillader samtykke på samme tid som angivelsen af cookieindstillinger.

De lovgivningsmæssige retningslinjer indikerer, at GDPR påvirker den samtykke, der kræves til cookies i henhold til e-datadirektivet, men der er ikke nogen tydelige retningslinjer for, hvordan disse love interagerer med hinanden. Vi afventer yderligere vejledning fra tilsynsmyndighederne og opdaterer vores supportmaterialer i overensstemmelse dermed. I mellemtiden fortsætter vi med at anvende nationale standarder for cookiesamtykke til de kunder, der ikke beder om samtykke til tilpassede annoncer, og vi kræver ikke ændringer af de nuværende implementeringer af samtykke til cookies.

Hvad med brugen af kliksporing?

Når annoncører vælger at bruge kliksporingsteknologier fra tredjeparter (dvs. når et annonceklik fører brugerens browser til en måleleverandør fra en tredjepart på vej til annoncørens landingsside), skal de gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning. Googles leverandørstyring for udgivere er ikke udviklet til at omfatte kliksporingsteknologier.

Hvilke registreringer skal jeg opbevare?

Vores politik kræver, at kunder opbevarer registreringer af samtykke. Disse skal som minimum omfatte den tekst og de valgmuligheder, der vises til brugere som en del af samtykkemekanismen, samt en registrering af datoen og klokkeslættet for brugerens bekræftende samtykke.

Jeg bruger en IAB-certificeret platform til administration af samtykke (CMP, Consent Management Platform). Hvorfor vurderes det, at min samtykkemekanisme ikke overholder kravene?

Du kan bruge en hvilken som helst CMP, forudsat at du sikrer, at alle kravene i Samtykkepolitikken for brugere i EU er opfyldt. Hvis du bruger en CMP fra IAB Framework, er det muligt, at Google ikke optræder på listen over leverandører, som din CMP viser til brugerne. Dette betyder, at kravet i samtykkepolitikken om, at du skal "identificere alle parter, der kan indsamle, modtage eller anvende slutbrugernes personoplysninger som følge af din brug af et Google-produkt", ikke er overholdt. Da Google er ikke registreret i IAB-systemet, er det ikke opført på IAB's globale leverandørliste (GVL, Global Vendor List) og vises derfor ikke på listen som standard.

Hvordan kan jeg sikre mig, at Google er opført som leverandør i min IAB-certificerede CMP?

  Der er tre muligheder, som du kan overveje:
 • Forhør dig, om din nuværende CMP-udbyder kan gøre det muligt at indhente samtykke for leverandører, der ikke er registreret hos IAB (f.eks. Google), i den samme CMP-brugerflade.
 • Hvis din udbyder ikke understøtter leverandører, som ikke er på GVL, bør du overveje at implementere en anden samtykkemekanisme, der kan vise og indhente brugersamtykke for Google.
 • Design din egen CMP eller din egen samtykkeanmodning for Google.

Skal jeg som udgiver eller appudvikler stadig bruge en meddelelse om samtykke, hvis jeg kun anmoder om annoncer uden personlig målretning?

Vores politik kræver, at du indhenter samtykke til cookies eller mobil-id'er, da Ad Manager, AdSense og AdMob anvender cookies til at bekæmpe bedrageri og misbrug, til frekvensbegrænsning og til sammenlagt annoncerapportering. Vi er klar over, at de lovgivningsmæssige retningslinjer for e-datalove ikke er de samme i hele Europa, hvilket er grunden til, at vores politik kræver samtykke til cookies eller mobil-id'er, "når loven kræver det".

Tjekliste til partnere for at undgå almindelige fejl ved implementering af en samtykkemekanisme

De følgende er kun eksempler, og listen er ikke udtømmende. Sørg altid for, at din implementering opfylder alle kravene i Googles politikker.

 • Har du forklaret brugerne, hvordan deres personoplysninger bliver brugt, når de giver deres samtykke til indsamling på dit website eller i din app? Er de f.eks. opmærksomme på, at deres personoplysninger bruges til tilpasning af annoncer, og at cookies kan bruges til tilpassede annoncer og annoncer uden personlig målretning?
 • Har du tjekket, at din samtykkemeddelelse vises, når brugere fra alle EØS-lande åbner dit website eller din app?
 • Har brugerne fået mulighed for at aktivt bekræfte deres samtykke f.eks. ved at klikke på en knap med "OK" eller "Jeg accepterer"?
 • Har du oplyst, hvilke tredjeparter (herunder Google) der også har adgang til de brugerdata, som du indsamler på dit website eller i din app?
 • Har du informeret brugerne om, hvordan Google bruger deres personoplysninger, når de giver samtykke på dit website eller i din app, f.eks. ved at inkludere et link til Google-websitet Privatliv og vilkår? Har du informeret dem om, hvordan andre tredjeparter bruger deres personoplysninger?
 • Hvis du kun tjener penge med annoncer uden personlig målretning, har du så tjekket, at du indhenter brugernes samtykke til brug af cookies eller anden lokal lagring (f.eks. mobilenheds-id'er), når loven kræver det? Bemærk, at annoncer uden personlig målretning, som vi viser på websites, stadig kræver cookies for at fungere.
 • Hvis du bruger en IAB-certificeret CMP, har du så tilpasset listen over tredjeparter, som du offentliggør for brugerne, så Google er inkluderet på listen? Vær opmærksom på, at Google på nuværende tidspunkt ikke er en leverandør i IAB-systemet og derfor ikke optræder på IAB's globale leverandørliste.

Opdateringer til denne politik

Googles oprindelige samtykkepolitik for brugere i EU blev opdateret den 25. maj. Vi offentliggjorde den foreslåede tekst i den nye politik den 21. marts 2018. Teksten krævede bl.a. samtykke til "brug af personoplysninger med henblik på tilpasning af annoncer eller andre tjenester". Vi fjernede ordene "eller andre tjenester" baseret på feedback fra udgivere og annoncører den 21. maj 2018. Der forventes på nuværende tidspunkt ikke flere ændringer af politikken, men vi fortsætter som angivet ovenfor med at evaluere praksis i branchen og opdatere vores anbefalinger og krav i overensstemmelse dermed.